Kemahiran Asas serta Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran kepada Golongan Istimewa


Total Views: 400 | Total Downloads: 256

Authors

  • Syar Meeze Mohd Rashid Universiti Malaya

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.3

Keywords:

al-Quran, Pengajaran dan Pembelajaran, Insan istimewa

Abstract

It is fundamental to teach al-Quran to special needs persons. Al-Quran is known to bring rahmah and syifa’ to the humankind – be it typical or those with special needs. Individuals who wish to teach al-Quran to those with special needs need to equip themselves with the necessary skills. The right knowledge and skills are essential to ensure effective teaching. Besides that, knowing the appropriate methods in teaching is also important to ensure that students are taught based on their strengths and interest.

Abstrak

Kepentingan  di  dalam menerapkan  pendidikan  al-Quran  kepada  insan istimewa  amat  penting.  Al-Quran merupakan  kalam  Allah,  rahmat dan syifa  kepada  sekalian  manusia  tidak  kira  sama  ada golongan yang tipikal   ataupun golongan istimewa.   Individu   yang ingin   mengajar pendidikan al-Quran kepada insan istimewa ini perlulah mempersiapkan diri  mereka dengan  kemahiran  di  dalam  pengajaran.  Pengetahuan terhadap  kemahiran ini  penting  supaya  individu  yang  ingin  mengajar pendidikan  al-Quran  kepada  anak  istimewa  dapat  menyampaikannya dengan  lebih baik  dan  berkesan.  Selain  itu,  pengetahuan  terhadap kaedah-kaedah   yang   bersesuaian   amat   perlu   supaya   kaedah   yang digunapakai  itu  menepati  kekuatan,  minat  dan  kecedurungan  insan istismewa  yang  diajar.  Hal  ini  kerana,  bukan  semua  kaedah  sesuai digunapakai kepada mereka.

Author Biography

Syar Meeze Mohd Rashid, Universiti Malaya

UNIVERSITI MALAYA

References

Al-Quran

Abdullah Nasih'Ulwan (1981).Tarbiat al-Aulad Fi al-Islam, Bayrut:Darul al-Salam.

Mansur,M.A(2005). Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam. Penerbitan Pustaka Pelajar Celeban Timur UH 111/548

Yogyakarta.IbnKhaldun(2001).Mukadimah Ibn Khaldun(Terjemahan).KualaLumpur:Dewa nBahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Zawiah Abdullah, Nazean Jomhari, Norlida Aliasm Zulkifli Mohd Yusoff, & Norakyairee Mohd Raus (2015). Penilaian Hafazan al-Quran Non-Verbal bagi Murid Autisme Berkefungsian Rendah : Kajian Literatur. The 6thAnnual International Quranic Conference. Universiti Malaya.210-220.

Published

2017-05-25
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol1no1.3
Published: 2017-05-25

How to Cite

Mohd Rashid, S. M. (2017). Kemahiran Asas serta Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran kepada Golongan Istimewa. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 1(1). https://doi.org/10.33102/jqss.vol1no1.3

Issue

Section

Articles