The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court

Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka


Total Views: 371 | Total Downloads: 889

Authors

  • Noor Afiqah Che Mustapa Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Zaini Nasohah
  • Zuliza Kusrin

DOI:

https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.132

Keywords:

Dissolution of Marriage, Factors, Hearing Impairment Couple, Pembubaran Perkahwinan, Faktor, Pasangan OKU Pendengaran

Abstract

The dissolution of marriage which occurs between Muslim married couple in Malaysia shall be referred to the Syariah Court either it is between typical couples or between couple with disabilities. However, couple with disabilities faces quite different challenges compared to typical couple in maintaining relationship. The article aims to identify the factors of marriage dissolution between hearing impairment couple registered at Malacca Syariah Court. The study uses the qualitative and interview research methodologies to identify conflicts in relationship confronted by hearing impairment couple which leads to dissolution of marriage. It is found that there are seven factors of marriage dissolution among hearing impairment couple which are the communication problem, lack of knowledge regarding Islamic Family Law, the intervention of family members in marital disputes, inadequate pre-marriage course, no specific marriage course through the period of marriage as well as post-marriage course for hearing impairment spouse. The implication of research discovers that all these courses shall be review in order to prevent escalated divorce rate among hearing impairment couple.

Abstrak
Setiap perceraian yang berlaku di antara pasangan berkahwin Muslim di Malaysia mestilah dirujuk kepada Mahkamah Syariah sama ada pasangan suami isteri tipikal ataupun pasangan Orang Kurang Upaya (OKU). Bagi golongan OKU pendengaran, cabaran yang dihadapi dalam meneruskan kehidupan rumahtangga walaubagaimanapun agak berbeza berbanding golongan tipikal. Tujuan artikel ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor pembubaran perkahwinan antara pasangan OKU pendengaran yang didaftarkan di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Kajian menggunakan kaedah temu bual untuk mengenal pasti masalah pasangan OKU pendengaran yang membawa kepada pembubaran perkahwinan. Hasil kajian mendapati terdapat enam faktor pembubaran perkahwinan antara pasangan OKU pendengaran iaitu masalah komunikasi, kurang pendedahan tentang ilmu Undang-Undang Keluarga Islam, campur tangan ahli keluarga dalam masalah rumahtangga, kursus Pra-Perkahwinan yang dianjurkan tidak bersesuaian, tiada kursus khusus sepanjang tempoh perkahwinan dan tiada kursus pasca perkahwinan khusus bagi pasangan OKU Pendengaran. Implikasi dari kajian mendapati bahawa kursus-kursus khas tersebut perlu dikaji semula bagi mengurangkan kadar perceraian dalam kalangan pasangan OKU pendengaran.

References

Al-Quran

Mariam, Sahlawati, Yusuf, Salasiah, Zulkefli, Ridhuan dan Naqibah (2020). Pendekatan Mengurus Konflik Dalam Rumahtangga Bermadu. Jurnal Al-Irsyad. Vol.5 No.1.

Wanda M. Williams-Owens (2017). The Behavioral Effects Divorce Can Have on Children.

Noor Syaibah Shabuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah dan Syazwana Aziz (2016). Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan Di Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat (PAIDHL): Eksplorasi Faktor.

Marziah, Rahman, Nor Ba’yah dan Salina (2018). Pengukuran dan Peramal Perkahwinan Berkualiti. Journal of Education and Social Sciences, Vol.9 Issue 1.

Abdullah Yusoff, Che Rabiah Mohamed (2017). Memahami Kecacatan Bahasa Dan Komunikasi. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Mariam Abd. Majid & Mohammad Syafirul Zarif Saleh Hudin (2017). Perceraian Rumah Tangga Di Negeri Selangor Darul Ehsan Dan Pendekatan Menanganinya.

Susana Barbosa, Sónia Coelho, Susana Branco (2016). Deafness In Family Relationship: A Study On The Interactions Between Mother, Child And Maternal Grandmother. The Journal of Education, Culture, and Society. 230-243 (2).

Hussin Che Pa, Nasrul Hisham Nor Muhammad & Suhaimi Mustar (2016). Bidang Kuasa Ekslusif Mahkamah Syariah Selepas Pindaan Perkara 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan:Satu Penilaian, Vol 4, 1-13.

Abdullah Yusoff (2014). Memahami Komunikasi Orang Pekak. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Noraini Ibrahim, Noraiha Noordin (2017). Interpretasi Kejurubahasaan dan Jurubahasa. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. 25 Oktober 2019. Pautan diambil dari laman sesawang https://www.jais.gov.my/v2/page.php?s=kursus-pra-perkahwinan-bahagian-undangundangkeluarga-jais

Rogayah, Elmi, Noorazean, Ashiqin dan Filzahruz (2021). Punca Penceraian Pasangan Dewasa Islam: Perspektif Badan Pelaksana. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol.26 No.2

Published

2021-12-01
CITATION
DOI: 10.33102/jqss.vol5no2.132
Published: 2021-12-01

How to Cite

Che Mustapa, N. A., Nasohah, Z., & Kusrin, Z. (2021). The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), 51-59. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no2.132

Issue

Section

Articles