1.
Mahd Nor NI. Pendidikan Islam bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru sebagai Murabbi: Islamic Education for Children with Special Needs: Teacher as Murabbi. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. [Internet]. 2021Jun.1 [cited 2024Apr.13];5(1):64-76. Available from: https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/92