1.
Mohamad Yusof MR, Zulkifli H. Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. [Internet]. 2021Jun.1 [cited 2024Apr.23];5(1):39-45. Available from: https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/87