1.
Wan Abdullah WAA, Abdul Razak K, Hamzah MI, Mohd Zhaffar N. Peranan Pentadbir sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators as Innovation Initiators among Innovative Islamic Education Teachers. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. [Internet]. 2020Jun.1 [cited 2024Apr.25];4(1):11-8. Available from: https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/57