1.
Che Mustapa NA, Nasohah Z, Kusrin Z. The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd. [Internet]. 2021Dec.1 [cited 2024Apr.13];5(2):51-9. Available from: https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/132