Mahd Nor, Nor Izzati. “Pendidikan Islam Bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru Sebagai Murabbi: Islamic Education for Children With Special Needs: Teacher As Murabbi”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5, no. 1 (June 1, 2021): 64-76. Accessed April 13, 2024. https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/92.