Wan Fatul, Nusaibah, and Aliza Alias. “Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4, no. 2 (November 30, 2020): 45-53. Accessed April 22, 2024. https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/80.