Wan Abdullah, Wan Ali Akbar, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah, and Nursafra Mohd Zhaffar. “Peranan Pentadbir Sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi Dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators As Innovation Initiators Among Innovative Islamic Education Teachers”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 4, no. 1 (June 1, 2020): 11-18. Accessed April 25, 2024. https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/57.