Wan Abdullah, Wan Ali Akbar, Khadijah Abdul Razak, Mohd Isa Hamzah, and Nursafra Mohd Zhaffar. “Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran Oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 7, no. 1 (June 1, 2023): 1-15. Accessed March 5, 2024. https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/182.