Che Mustapa, Noor Afiqah, Zaini Nasohah, and Zuliza Kusrin. “The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan Di Antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5, no. 2 (December 1, 2021): 51-59. Accessed April 13, 2024. https://jqss.usim.edu.my/index.php/jqss/article/view/132.