Mahd Nor, N. I. “Pendidikan Islam Bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru Sebagai Murabbi: Islamic Education for Children With Special Needs: Teacher As Murabbi”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 5, no. 1, June 2021, pp. 64-76, doi:10.33102/jqss.vol5no1.92.