Mohamad Yusof, M. R., and H. . Zulkifli. “Tahap Kefahaman Dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi Dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 5, no. 1, June 2021, pp. 39-45, doi:10.33102/jqss.vol5no1.87.