Wan Fatul, N., and A. Alias. “Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 4, no. 2, Nov. 2020, pp. 45-53, doi:10.33102/jqss.vol4no2.80.