Wan Abdullah, W. A. A., K. Abdul Razak, M. I. Hamzah, and N. Mohd Zhaffar. “Peranan Pentadbir Sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi Dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators As Innovation Initiators Among Innovative Islamic Education Teachers”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 4, no. 1, June 2020, pp. 11-18, doi:10.33102/jqss.vol4no1.57.