Wan Abdullah, W. A. A., K. Abdul Razak, M. I. . Hamzah, and N. . Mohd Zhaffar. “Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran Oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 7, no. 1, June 2023, pp. 1-15, doi:10.33102/jqss.vol7no1.182.