Md Soh, N. S., F. Mohd Sairi, and M. A. S. . Ayob. “Nilai Murni Dalam Modul Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU): Noble Values in General Education Subject (MPU) Module”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 7, no. 1, June 2023, pp. 66-78, doi:10.33102/jqss.vol7no1.180.