Nik Shabery, N. F., N. J. BINTI JA’AFAR, Nusairah Ramli, and Aizan Sofia Binti Amin. “Faktor Penglibatan Kesukarelawanan: Analisis Tinjauan Literatur Sistematik : Factors of Voluntary Involvement: A Systematic Literature Review (SLR) ”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 7, no. 1, June 2023, pp. 54-65, doi:10.33102/jqss.vol7no1.179.