Sulaiman, A. H., H. Hashim, Z. Yaakub, A. Hasmam, A. R. Abu Chik, M. M. N. Abdullah, S. Mohd Salleh, and W. A. A. Wan Abdullah. “Tahap Pengetahuan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Dalam Kalangan Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar (IPGKRM): Proficiency Level on the Ahl Sunnah Wal Jamaah Aqeedah Among Students of the Institute of Teacher Education Raja Melewar Campus (IPGKRM)”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 6, no. 2, Dec. 2022, pp. 79-90, doi:10.33102/jqss.vol6no2.167.