“Analisis Kefahaman Kewajipan Solat Dan Kefasihan Bacaan Al-Fatihah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan : Analysis of Al-Fatihah Recitation and Solat Obligation Among Engineering Student”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 6, no. 1, June 2022, pp. 14-30, doi:10.33102/jqss.vol6no1.152.