Mohd Yusoff, N., K. . Abdul Razak, and A. . Derahman. “Kompetensi Guru Muslim Berdasarkan Surah Ar-Rahman Ayat 1 Hingga 4: Competence of Muslim Teachers Based on Surah Ar-Rahman Verses 1 to 4”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 6, no. 1, June 2022, pp. 65-78, doi:10.33102/jqss.vol6no1.139.