Che Mustapa, N. A., Z. Nasohah, and Z. Kusrin. “The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan Di Antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 5, no. 2, Dec. 2021, pp. 51-59, doi:10.33102/jqss.vol5no2.132.