Mahdi Yusuf, S. A., M. A. Che Noh, and K. . Abdul Razak. “Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 5, no. 2, Dec. 2021, pp. 39-50, doi:10.33102/jqss.vol5no2.120.