Pangilun, M. T., and H. . Baharudin. “Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran : Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, vol. 5, no. 1, June 2021, pp. 113-26, doi:10.33102/jqss.vol5no1.101.