[1]
N. I. Mahd Nor, “Pendidikan Islam bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru sebagai Murabbi: Islamic Education for Children with Special Needs: Teacher as Murabbi”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 5, no. 1, pp. 64-76, Jun. 2021.