[1]
M. R. Mohamad Yusof and H. . Zulkifli, “Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 5, no. 1, pp. 39-45, Jun. 2021.