[1]
N. Wan Fatul and A. Alias, “Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 4, no. 2, pp. 45-53, Nov. 2020.