[1]
W. A. A. Wan Abdullah, K. Abdul Razak, M. I. . Hamzah, and N. . Mohd Zhaffar, “Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 7, no. 1, pp. 1-15, Jun. 2023.