[1]
N. S. Md Soh, F. Mohd Sairi, and M. A. S. . Ayob, “Nilai Murni Dalam Modul Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU): Noble Values in General Education Subject (MPU) Module”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 7, no. 1, pp. 66-78, Jun. 2023.