[1]
“Analisis Kefahaman Kewajipan Solat dan Kefasihan Bacaan Al-Fatihah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan : Analysis of al-Fatihah Recitation and Solat Obligation among Engineering Student”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 6, no. 1, pp. 14-30, Jun. 2022.