[1]
N. Mohd Yusoff, K. . Abdul Razak, and A. . Derahman, “Kompetensi Guru Muslim berdasarkan Surah ar-Rahman Ayat 1 hingga 4: Competence of Muslim Teachers based on Surah ar-Rahman Verses 1 to 4”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 6, no. 1, pp. 65-78, Jun. 2022.