[1]
N. A. Che Mustapa, Z. Nasohah, and Z. Kusrin, “The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 5, no. 2, pp. 51-59, Dec. 2021.