[1]
S. A. Mahdi Yusuf, M. A. Che Noh, and K. . Abdul Razak, “Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 5, no. 2, pp. 39-50, Dec. 2021.