[1]
M. N. A. Rasdi, M. Y. A. Md Isa, N. Ja’afar, K. A. Mohamad, and N. Mohd Raus, “Implikasi Ketiadaan Ṣifr Mustadīr ke atas Pentilawahan Al-Quran Braille: Implications of The Absence of Ṣifr Mustadīr on Braille Al-Quran Recitations”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 5, no. 1, pp. 14-26, Jun. 2021.