[1]
M. T. Pangilun and H. . Baharudin, “Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran : Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers”, j. Quran. Sn. Edtn. Spc. Nd., vol. 5, no. 1, pp. 113-126, Jun. 2021.