Rashed, Z. N., Yahaya, . M. ., Mohd Radzi, N., Ilias, M. F. ., Sungit, M. F. . and Abdul Rahman, . A. H. . (2021) “Perlaksanaan Model Kurikulum Turath di Maahad Tahfiz Integrasi Negeri Selangor: Implementation of Turath Curriculum Model in Maahad Tahfiz Integration in Selangor”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), pp. 139-150. doi: 10.33102/jqss.vol5no1.94.