Mahd Nor, N. I. (2021) “Pendidikan Islam bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru sebagai Murabbi: Islamic Education for Children with Special Needs: Teacher as Murabbi”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), pp. 64-76. doi: 10.33102/jqss.vol5no1.92.