Mohamad Yusof, M. R. and Zulkifli, H. . (2021) “Tahap Kefahaman dan Kemahiran Pengajaran Matapelajaran Jawi dalam Kalangan Guru Pendidikan Islam: The Level of Understanding and Teaching Skills of Jawi Subjects Among Islamic Education Teacherrs”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), pp. 39-45. doi: 10.33102/jqss.vol5no1.87.