Wan Fatul, N. and Alias, A. (2020) “Pengetahuan Guru Prasekolah Mengenai Ciri-Ciri Murid Masalah Pembelajaran: Knowledge of Preschool Teacher on Characteristics of Learning Difficulty”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(2), pp. 45-53. doi: 10.33102/jqss.vol4no2.80.