Wan Abdullah, W. A. A., Abdul Razak, K., Hamzah, M. I. and Mohd Zhaffar, N. (2020) “Peranan Pentadbir sebagai Pencetus Penghasilan Inovasi dalam Kalangan Guru Inovatif Pendidikan Islam: The Role of Administrators as Innovation Initiators among Innovative Islamic Education Teachers”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 4(1), pp. 11-18. doi: 10.33102/jqss.vol4no1.57.