Wan Abdullah, W. A. A., Abdul Razak, K., Hamzah, M. I. . and Mohd Zhaffar, N. . (2023) “Motivasi Penghasilan Inovasi Pengajaran oleh Guru Inovatif Pendidikan Islam : Motivation of Producing Teaching Innovation by Innovative Teachers of Islamic Education”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 7(1), pp. 1-15. doi: 10.33102/jqss.vol7no1.182.