Md Soh, N. S., Mohd Sairi, F. and Ayob, M. A. S. . (2023) “Nilai Murni Dalam Modul Kursus Matapelajaran Pengajian Umum (MPU): Noble Values in General Education Subject (MPU) Module”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 7(1), pp. 66-78. doi: 10.33102/jqss.vol7no1.180.