Qatanany, A. A. H. (2022) “Educational values of marital dialogues in the Holy Quran: القيم التربوية للحوارات الزوجية في القرآن الكريم”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(1), pp. 107-120. doi: 10.33102/jqss.vol6no1.153.