“Analisis Kefahaman Kewajipan Solat dan Kefasihan Bacaan Al-Fatihah Dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan : Analysis of al-Fatihah Recitation and Solat Obligation among Engineering Student” (2022) Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(1), pp. 14-30. doi: 10.33102/jqss.vol6no1.152.