Mohd Yusoff, N., Abdul Razak, K. . and Derahman, A. . (2022) “Kompetensi Guru Muslim berdasarkan Surah ar-Rahman Ayat 1 hingga 4: Competence of Muslim Teachers based on Surah ar-Rahman Verses 1 to 4”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 6(1), pp. 65-78. doi: 10.33102/jqss.vol6no1.139.