Che Mustapa, N. A., Nasohah, Z. and Kusrin, Z. (2021) “The Factors of Marriage Dissolution Between Hearing Impairment Couple at Melaka Syariah Court: Faktor Pembubaran Perkahwinan di antara Pasangan OKU Pendengaran Di Mahkamah Syariah Negeri Melaka”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), pp. 51-59. doi: 10.33102/jqss.vol5no2.132.