Mahdi Yusuf, S. A., Che Noh, M. A. and Abdul Razak, K. . (2021) “Teacher Practice in Teaching the Subject of Maharat Al-Quran Integrated Curriculum Tahfiz: Amalan Guru Dalam Pengajaran Subjek Maharat Al-Quran Kurikulum Bersepadu Tahfiz”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(2), pp. 39-50. doi: 10.33102/jqss.vol5no2.120.