Rosdi, A. Z., Syed Hassan, S. N. and Mahfuz, M. S. (2021) “Penerimaan Pelajar dan Penggunaan M-Pembelajaran Terhadap Pengajian Hadis: Student Acceptance and Use of M-Learning toward Hadith Studies”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), pp. 100-112. doi: 10.33102/jqss.vol5no1.103.