Pangilun, M. T. and Baharudin, H. . (2021) “Liqa’ Maqari’ : Suatu Tinjauan Awal Terhadap Kualiti Hafazan Guru Tahfiz Al-Quran : Liqa’ Maqari’: An Early Look at The Quality of Quranic Memorization of Tahfiz Teachers”, Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs, 5(1), pp. 113-126. doi: 10.33102/jqss.vol5no1.101.