Mahd Nor, Nor Izzati. 2021. “Pendidikan Islam Bagi Kanak-Kanak Berkeperluan Khas: Guru Sebagai Murabbi: Islamic Education for Children With Special Needs: Teacher As Murabbi”. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 5 (1):64-76. https://doi.org/10.33102/jqss.vol5no1.92.